TomiMarkt

   

TomiMarkt – Gogolin, ul. Przyjaciół Shongau 25 
W Gogolińskim sklepie zamontowe zostały dwa monitory, pierwszy 55-o calowy oraz drugi 32-u calowy.
Większy monitor umieszczono w centralnej części sklepu, drugi zas na stoisku mięsnym.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    

TomiMarkt – Gogolin, ul. Pawła 7 
W drugim sklepie TomiMarkt w Gogolinie zamontowany został jeden monitor
32-u calowy na stoisku mięsnym, które znajduje się jednocześnie przy głównej alejce sklepu
.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    

TomiMarkt – Lewin Brzeski, ul. Świerczewskiego 2 
W Lewinie Brzeskim zostały zamontowane dwa monitory: 55-o i 32-u calowy. Większy został zawieszony
w głównym ciągu komunikacyjnym sklepu, mniejszy zaś na drugim końcu sklepu przy stoisku mięsnym. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    

TomiMarkt – Chróścice, ul. Powstańców Śląskich 45 
W miejscowości Chróścice koło Opola zamontowano dwa monitory 32-u calowe.
Pierwszy został zawieszony przy głównej alejce obok stoiska warzawa-owoce, drugi natomiast na stoisku mięsnym.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    

TomiMarkt – Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 2 
W Tarnowie Opolskim zamontowane zostały dwa monitory, jeden 51-o calowy i jeden 32-u calowy. 
Duży monitor został zawieszony w głównym ciągu komunikacyjnym sklepu a mniejszy na stoisku mięsnym.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////